Lokal utveckling genom kultur och berättelser

En av de metoder och perspektiv vi på Bygden arbetar med går under namnet Cultural Planning. Det innebär enkelt uttryckt en planering som syftar till att odla en plats och att fånga en plats själ genom att utgå från lokalt engagemang och kartläggning av en plats kulturella kvaliteter.

Det är nämligen så att kultur i en vid bemärkelse har visat sig vara oerhört fundamentalt som utvecklingsmotor och för att ge platser livskraft. Kultur är det kollektiva värde som uppstår när människor interagerar med varandra och hela tiden med all sin pågående aktivitet lägger nya små byggstenar till ett urgammalt historiskt bygge. Eller om man så vill: väver in nya trådar i en befintlig väv. Oavsett om det är en form av prosa, ett versmått, en musikstil, en melodislinga, måleri, arkitektur, textilkonst eller vad det kan handla om…
När vi upplever bra kultur så är det för att någon har hittat ett sätt att ställa sig på tidigare generationers axlar och antingen göra något kreativt och eget av de förutsättningarna eller att helt enkelt bara lägga till en till väl vald tråd i väven som gör den samlade väven ännu mer fantastisk och rik på trådar.

På samma vis är det i samhällsbyggandet.

Bra samhällsbyggande innebär att lägga till nya delar till det som finns på ett sådant vis att man gör platser successivt rikare och bättre. Att helt enkelt VÄVA platsens VÄV starkare och starkare, djupare i färger och mönster genom att väva in fler trådar som allihop tar med sig olika historiska bakgrunder och berättelser in i väven.

Om du sett filmen från Ålberga, hör du mig där tjata om berättelser. Det vi berättar för oss själva och för varandra om vilka vi är och vart vi vill, tar också ut den riktning som vi sedan rör oss emot och öppnar upp det tankerum som det är möjligt för våra tankar att röra sig inom.

Att få till en lokal utveckling handlar i väldigt hög grad om att ”ta makten” över de berättelserna istället för att låta berättelserna ha makten över oss. Vägen dit går genom samtal och möten som led i en process för att formulera gemensamma målbilder.
Men berättelser är inte allt. Berättelser måste även fyllas med ett faktiskt innehåll för att bli något annat än ytliga klichéer – berättelsernas motsvarighet till snabba kolhydrater. Enligt min erfarenhet utgörs kärnan sådana, näringsrika och underifrån formulerade berättelser, av tre saker:

• Dels en lokal kunskap om bygdens resurser
• Dels en lokal kunskap om bygdens behov
• Dels en nyfikenhet och en öppenhet för utveckling och förändring.

You might be interested in …