Lokal utveckling genom kultur och berättelser

En av de metoder och perspektiv vi på Bygden arbetar med går under namnet Cultural Planning. Det innebär enkelt uttryckt en planering som syftar till att odla en plats och att fånga en plats själ genom att utgå från lokalt engagemang och kartläggning av en plats kulturella kvaliteter. Det är nämligen så att kultur i en vid bemärkelse har visat sig vara oerhört fundamentalt som utvecklingsmotor och för att ge platser livskraft. Kultur är det kollektiva värde som uppstår när människor interagerar med varandra och hela tiden med all sin pågående aktivitet lägger nya små byggstenar till ett urgammalt historiskt […]

Read More

Hur kan vi gå från dialog till samskapande?

I mitt arbete som planarkitekt och processledare på Tjörns kommun mellan 2006 – 2018 har jag ansvarat för ett stort antal dialogprocesser i kommunen och har länge varit intresserad av frågan hur man kan gå från dialog till samskapande. Jag var därför en av de planerare som ihop med Mistra Urban Futures tog initiativ till att samverka med bland annat Nazem Tahvilzadeh och Moa Tunström och skicka in en gemensam forskningsansökan. Under min tid på Tjörns kommun arbetade jag och mina kollegor fram ett sätt att arbeta med dialog med hjälp av Cultural planningmetoden, en metod som tar sin utgångspunkt […]

Read More