BYGDEN ÄR:
Tinna Harling, Åsa Isacson
JImmie Forsman, Erik Berg

Efter att ha samarbetat i projekt i flera år bestämde vi oss under 2021 för att starta upp kooperativet Bygden tillsammans. Studion består i nuläget av sex medlemmar, varav fyra är fasta och två är praktikanter.

Vi har våra rötter och gemensamma nämnare i ett engagemang för arkitektur som stödjer omställning: metaboliska system, socialt byggande, digital demokrati, landsbygds- och platsutveckling, och byggandet av mötesplatser för människor.

Vi arbetar med dessa frågor på alla sätt som är möjliga, genom att i uppdragen kombinera våra skilda kunskaper och gemensamma erfarenheter och genom att ständigt involvera våra nätverk. Utgångspunkten är hela tiden att allt vi gör ska bidra till omställningen och skapa långsiktigt hållbara värden för våra kunder och samarbetspartners och för samhället i stort.

Vi har det lilla kontorets närhet och flexibilitet men genom våra väletablerade samarbeten och nätverk kan vi samtidigt ta ansvar för projekt hela vägen från koncept och idé till genomförande. I alla våra uppdrag kombinerar vi nyfikenhet och stort engagemang med erfarenhet och en ständig strävan efter att överträffa förväntningar. Vi ser vårt existensberättigande i form av de samhällsvärden vi bidrar till. Om vi inte hela tiden bidrar till att göra en positiv skillnad för människor och för livet i stort finns det ingen poäng med att vi håller på, då tackar vi för oss.

Kontakta oss:

Erik Berg

Arkitekt, mötesplatsspecialist, permakulturdesigner, byggpedagog, projektlots

E-POST: erik@bygden.se

TELEFON: 070-3022574

Jimmie Forsman

Arkitekt, certifierad sakkunnig tillgänglighet, byggprojektledare

E-POST: jimmie@bygden.se

TELEFON: 070-2774913

Tinna Harling

Arkitekt, planerare, cultural planning, projektledare, projektlots

E-POST: tinna@bygden.se

TELEFON: 073-4264250

Åsa Isacson

Arkitekt, programmerare, projektledare

E-POST: asa@bygden.se

TELEFON: 079-0752602


Så, vad är det egentligen vi gör?

Detta är våra huvudfokusområden:

Analyser och utredningar

Vi genomför uppdragsanalyser och tar fram beslutsunderlag, förstudier, ansökningar, strategier och rapporter inom alla våra kunskapsfält.

Utformning och arkitektur

Vi gestaltar hållbara och människovänliga livsmiljöer från byggnadsskala till stads- och landsbygder. Vi arbetar i skeden från tidiga konceptskisser till bygghandlingar.

Sociala byggprocesser

Vi arbetar med ledande hantverkare och byggaktörer inom ekologiskt och socialt byggande. Vi planerar och leder byggprojekt från projektering till färdigställande med bred inkludering av olika grupper i processen.

Ledning

Vi har över 20 års erfarenhet av att leda och utveckla framgångsrika projekt med många deltagare, samt att driva komplexa innovations- och utvecklingsprocesser. Vi lotsar sociala byggprojekt, byggemenskaper och stöttar lokala utvecklingsgrupper.

Utbildningar & möten

Vi är aktiva folkbildare som ständigt eftersträvar att utveckla och sprida kunskap genom kanaler som forskningsprojekt, artiklar, seminarier, konferenser, föreläsningar, studenthandledning och undervisning.

Digital utveckling

Vi bygger teknologiska infrastrukturer – allt från hemsidor till appar och större plattformar som understödjer koordinationen av omställningshandlingar.