Här är ännu en strange loop

10 PRINT ”Hello, World”

20 PRINT ”Hello, Bygden”

30 GOTO 10

Programmering lär oss att i grund och botten är allting loopar. Och här är då vi, Bygden, ännu ett företag i de långa looparna av organisationer som människor ständigt skapar kring sina aktiviteter.

Vilka är då vi och varför behövs vi?

Det korta svaret är att vi tillsammans med många många andra befinner oss i rörelse och förändring i en given riktning: mot omställning. Vi har startat upp vårt gemensamma “omställningskontor” utifrån en enkel ambition: att ägna ett oräkneligt antal år framöver åt att dra om nervtrådarna och de metaboliska förbindelserna i den stora samhällsapparaten, med de till buds stående medel vi behärskar. Målet är att röja ut de föråldrade och ohållbara paradigmens reflexer och skapa en cirkulär ekonomi i samklang med naturens försörjningsvillkor.

Vi är från start fyra personer som tillsammans är arkitekter, programmerare, projektledare, projektlotsar, planerare med mera. Allihop med ett gemensamt intresse att möjliggöra samhällets omställning genom att snitsla vägar från teori till praktik.

Om vi nu får säga det själva (vem ska stoppa oss) så befinner vi oss med detta i en otroligt intressant skärningspunkt. Mellan samhälle och miljö, sociala och ekologiska system, kultur och teknik, teori och praktik. Här är oupphörligt spännande att vistas!

Sedan vi bestämde oss för att starta upp tillsammans i slutet av 2020 har det faktiskt varit full fart med uppdrag hela tiden. Det vi inte hunnit med mitt i allt är att ta ett ordentligt tag om att berätta för fler i världen om att vi finns. Just nu har vi ett tjugotal uppdrag i gång som spänner från små kulturkiosker via ekoinriktade bostadshus till mötesplatser och konferenslokaler i ombyggda lador, lantliga flerbostadshus, ekobyar och lokala platsutvecklingsprocesser. Vi håller även ihop planeringen för en större konferens i höst och medverkar i drift och utveckling av globala kommunikationsplattformar för intentional communities…

Flera av våra projekt gör vi tillsammans med Egnahemsfabriken, som också är våra direkta grannar i det hus i Svanvik på Tjörn, som bygger om till våra nya kontorslokaler.

Den gemensamma nämnaren är hela tiden att stötta processer som drivs underifrån och som har fötterna på marken. Vi ger kraft åt omställningsaktörer och omställningsinitiativ.

Vi vill och behöver bli fler i kooperativet, hör av dig till oss om du vill åt samma håll som vi!

You might be interested in …