Lokal utveckling genom kultur och berättelser

En av de metoder och perspektiv vi på Bygden arbetar med går under namnet Cultural Planning. Det innebär enkelt uttryckt en planering som syftar till att odla en plats och att fånga en plats själ genom att utgå från lokalt engagemang och kartläggning av en plats kulturella kvaliteter. Det är nämligen så att kultur i en vid bemärkelse har visat sig vara oerhört fundamentalt som utvecklingsmotor och för att ge platser livskraft. Kultur är det kollektiva värde som uppstår när människor interagerar med varandra och hela tiden med all sin pågående aktivitet lägger nya små byggstenar till ett urgammalt historiskt […]

Read More