ARKITEKTUR FÖR OMSTÄLLNING

Vi är ett värderingsdrivet arkitektkooperativ med fokus på samhällets omställning. Vi utformar välgestaltade, regenerativa och socialt inkluderande byggda miljöer i alla skalor.

Vi arbetar med organisationer, privatpersoner och projekt som även de eftersträvar hållbar samhällsutveckling och hållbara praktiker, på landsbygden och i staden.

Vi är arkitekter, systemutvecklare, landskapsarkitekter, projektledare, byggemenskapsledare, projektlotsar och mötesplatsspecialister. Vi arbetar tillsammans med nätverk av snickare, byggpedagoger, forskare, trädgårdsmästare m fl i och runt Egnahemsfabriken och rörelsen för Socialt Byggande i Sverige.

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör här.

Kontakt

E-postinfo@bygden.se
Telefon070-3022574
BesökVita Huset på Egnahemsfabriken
Rödgårdarnas väg 9
Hjälteby, Tjörn

Några av våra uppdrag och projekt