Bysjöstrands ekoby i Dalarna

Utveckling av ny ekoby i Grangärde

Vi medverkar som projektstöd och arkitekter i utvecklingen av Bysjöstrands ekoby i Grangärde i Dalarna.

Bysjöstrand är beläget strax söder om Grangärde och sundet som förbinder Bysjön och Björken. Öster om området reser sig Korsnäsberget, västerut breder Bysjön ut sin vattenspegel.

Vi befinner oss i södra dalarna, 20 minuter med bil från centrala Ludvika. Bergslandskap i hjärtat av Sverige. Här vid stranden planeras en ny ekoby för att forma en bättre värld, ett bättre sätt att leva, en plats i samklang med sitt sammanhang, som möter framtidens utmaningar. Livskvalitet och omställning för alla.

Området omfattar totalt 3 hektar detaljplanelagd fastighetsmark. Fullt utbyggt är målet ställt mot någonstans omkring 40-80 bostäder i byn, med en levande knutpunkt i bymittens kulturhus och kretsloppskvarter. Allt kommer växa fram över tid, med start för utbyggnaden av områdets vägar sommaren 2022.

Pelle Skog från ekobyföreningen visar runt i området.

Ekobyn formas underifrån av en grupp bybyggare, en del med rötter på bygden, andra inflyttande från andra ställen.

Planerna på en ekoby i Grangärde har funnits under lång tid. Initiativet togs av Grangärdebygdens Intresseförening (GBI), en ideell bygdeförening för boende i Grangärde med omnejd. GBI satte ihop en arbetsgrupp tillsammans med engagerade privatpersoner, representanter från lokalt näringsliv och Ludvika kommun. Ur samarbetet växte mer konkreta planer och så bildades Bysjöstrand Ekoby  (ekonomisk förening) som nu ansvarar för att driva utbyggnaden av området i form av en ekoby.

Projektfakta

Uppdragsgivare

Grangärdebygdens Intresseförening (GBI) och Ludvika kommun

Vår roll

Arkitekter, projektstöd, projektlotsning, utredningsarbete, hemsideutveckling, utbildning

Årtal

2017 –

Medverkande

Erik Berg, Tinna Harling, Jimmie Forsman, Anton Axell

Status

Pågående

Nedladdningsbart material

Ekobyplan Bysjöstrand – fastlägger ekobyns vision och värderingar samt principer kring mångfald, demokrati, jämlikhet och resurshushållning och gestaltningsfrågor.

Utformning lokalt avloppssystem – systembeskrivning och utformning av cirkulär avloppslösning för Bysjöstrands ekoby.

Bilder från processen

Ett av flera studiebesök med delar av ekobygruppen, denna resan gick till Utsiktens ekoby på Orust och Egnahemsfabriken på Tjörn.

Vi har varit deltagit i arbetet sedan 2017 då projektet gått in i ett mer intensivt skede. Vår insats har omfattat det mesta i projektet, som stöd till ekobyföreningens styrelse och dess projektledare: upprättande av ekobyplan, kalkyler, dialog med myndigheter och finansiärer, bebyggelsekoncept och områdesutformning, hus och byggnadsdesign, ritningar, utformning av lokalt VA-system, underlag till detaljplanearbete, utbildningsinsatser och seminarier, organisering av studieresa, föreläsningar, bygge och drift av hemsida och profil i sociala medier, produktion av modeller med mera.

Illustrationsplan – områdets övergripande utvecklingskoncept och tomtindelning.