Tångeröds ekoby, Tjörn

Bostäder i Höviksnäs

Planering, finanisering, projektledning och genomförande av etapp 1 av Tångeröds ekoby i Höviksnäs.

Projektfakta

Uppdragsgivare

Tångeröd Fastighetsutveckling AB

Årtal

2014 – 2020

Medverkande (från Bygden, i andra roller)

Tinna Harling, Erik Berg

Samverkan

Tjörns kommun, Inobi, Karl-Ers Bygghantverk, Artilleristallet, Emulsionen, Hansson & Söner

Status

Avslutat

Tångeröds ekoby är ett initiativ till en samlad bebyggelse utformad i sunda material och med väl genomtänkta system för uppvärmning och ventilation, platser för odlin samt mötesplatser, i Höviksnäs på östra Tjörn.

Vi har deltagit i arbetet från starten, med planprocessen och utveckling av det ursprungliga koncept för ekobyn till genomförandet av den första etappen Ängshusen, samt vidare arbete med andra etapper och mötesplatser i området. Våra roller har varit som projektledare, planarkikekter, konceptarkitekter och ledamöter i styrgrupp.

Ekobyn bidrog redan i etapp 1 till att flytta fram positioner för ekologiskt byggande genom att sätta ljuset på möjligheterna att bygga energisnåla bostäder i genomgående trämaterial och med tak helt och hållet bestående av solceller.

Projektet genomfördes tillsammans med Tångeröds Fastighetsutveckling AB, Karl-Ers bygghantverk samt det projektutvecklande arkitektkontoret Inobi i Göteborg.

Träbaserad arkitektur

När Ängshusen började planeras var ett ställningstagande självklart från början: husen skulle så långt som det överhuvudtaget är möjligt byggas i trä. Ställningstagandet var både estetiskt och funktionellt motiverat. Trä är förnyelsebart och en nyckel till en minskad klimatpåverkan. Men även till sunda och trivsamma bostäder.

För att gå i mål med ambitionen inledde arkitekterna under ledning Kajsa Brosché och Fanny Sernhede på Inobi en tät dialog med den lokala snickaren Mats Anderses, som även är verksam som lärare med inriktning träbyggnadshantverk på hantverksskolan Dacapo. Tillsammans plockade parterna ut det mesta ur träets egenskaper och möjligheter. Resultatet är bostäder som genomsyras av en stor användning av trä i både stort och smått, såväl invändigt som utvändigt. Samarbetet möjliggjorde tillskapandet av många detaljlösningar som bidrar till helhetsupplevelsen, utan att kostnaden behövde springa iväg.

Som byggnadstomme används 80 mm massivträelement från Martinssons, invändigt slipade och vitlaserade för att bilda färdig vägg. Utvändigt har stommen försetts med ett skikt av stående lättreglar som bär ytterpanelen och ger plats för 250 mm cellulosaisolering. Tack vare användningen av massivträväggar som utgör ångbroms kunde plastskikt undvikas helt i väggarna

Ekobyn som mötesplats

En sund boendemiljö skapas genom kloka system- och materialval och en omsorg om byggnadshantverket. Ett långsiktigt boendeperspektiv tillkommer när det dessutom skapas möjlighet till delaktighet och samverkan människor emellan. Till grund för
bostäderna i Tångeröds ekoby ligger tanken att alla behöver ingå i ett sammanhang i närmiljön.

För boende i Ängshusen finns det sammanhanget på flera nivåer. I den lilla skalan ingår Ängshusen i Tångeröds ekoby, med delade resurser bland annat i form av odlingslotter, grisar, gemensamhetshus, återbruk och återvinning. Ekobyn är i sin tur en del av det levande samhället Höviksnäs med förskola, skola, äldreboende och närbutik.

I den lilla skalan kan de boende hitta platser mellan husen och i komplementbyggnaderna för att fixa med praktiska bestyr, förvara saker, ladda elbil, plantera om blommor, tvätta cykeln och njuta av trädgårdens möjligheter själv eller tillsammans. Mellan husen står låga komplementbyggnader som tillgodoser de praktiska behov som finns utöver det egna hemmet. Med hjälp av grusgångar och utblickar är gårdarna sammankopplade med de vida ängar som långsamt sluttar ner mot havet. Landskapsgestaltningen präglas av att ängsmarkerna bevaras och kultiveras i sin karaktär som ängsmark.

En plats där man både kan och vill lära känna området och grannarna, genom att det finns platser som stödjer olika nivåer av samverkan och möten, utgör en hälsosam närmiljö som håller över tid.

Bygdens Tinna Harling lånade ut sina grisar Astrid och Agneta som fick böka runt och förbereda marken vid ekobyhusen för odling under en säsong.

Soltak och integrerade solceller

Projektgruppen övervägde att välja trä även som material till yttertaket, men i slutändan beslutades av miljö- och energiskäl att använda takintegrerade solceller som bildar färdigt yttertak. Genom att solcellerna fanns med från början i projekteringen kunde takmåtten anpassas efter modulmåtten och en optimal tillpassning kunde åstadkommas. Genom att soltaken byggts ihop av moduler utan aluminiumram, så har de behövt mindre än hälften av den energi som krävs vid tillverkning av konventionella solcellsmoduler. Eftersom solcellerna även bildar färdigt yttertak och därmed ersätter användning av annat takmaterial, blir den initiala energibesparingen ännu större.

Soltaken har en årlig elproduktion om cirka 60 000 kWh och tillsammans med den installerade bergvärmepumpen genererar husen därmed mer energi än vad de köper från nätet.