Bostäder och lokaler i ombyggd lada

Konvertering av ekonomibyggnad i Järna

Projektfakta

Uppdragsgivare

Årtal

Medverkande

Status

Stiftelsen Skilleyholm

2021

Erik Berg

Pågående

I detta projektet hade vi uppdraget att ta fram ett förslag på lämplig utformning och åtgrder för ombyggnation av en befintlig lada till undervisningslokaler och bostäder i Skillebyholm, Järna.

Att omvandla en av lantbrukets oisolerade ekonomibyggnader till en ny användning innehållande både bostäder och undervisningsmiljöer, ställer höga krav på att både utformning, projektering och utförande förmår vara mycket lyhörda mot byggnadens förtusättningar.

En ekonomibyggnad av detta slag är ursprungligen uppförd med ett helt annat användningssyfte – och därmed i grunden dåligt anpassad för att fungera som bostäder. Men samtidigt har en historiskt existerande byggnad av detta slag kvalitéer som kan vara värda att bevara och framhäva. I detta fall blev lösningen i vårt förslag att bibehålla den befintliga stolpverksstommen och utvändigt denna gjuta en ny sula för en ny yttervägg som bär sig själv och mellanbjälklag.

Rött – som traditionen och förnyelsen

Rött är traditionens färg – och förnyelsens. Den klassiska röda slamfärgen passar lika bra in i sommargrönska som i vintervitt och höstgrått.

Med stommen intakt renodlar vi det röda temat och låter det färga in även snickierier, dörrblad och karmar. Byggnaden kläs om med spontad stående panel som rödmålas. Vindskivor i plåt ersätts med kärnfuru. Dörr- och fönster placeras långt ut i fasad.

Utanpå den oprofilerade panelen spikas ett ribbmönster med spetsiga vinklar i rödmålade 50×50. Dessa delar in fasaden i fält och bildar ram runt öppningar för dörrar och fönster som i övrigt saknar foder.