Här är ännu en strange loop

10 PRINT ”Hello, World” 20 PRINT ”Hello, Bygden” 30 GOTO 10 Programmering lär oss att i grund och botten är allting loopar. Och här är då vi, Bygden, ännu ett företag i de långa looparna av organisationer som människor ständigt skapar kring sina aktiviteter. Vilka är då vi och varför behövs vi? Det korta svaret är att vi tillsammans med många många andra befinner oss i rörelse och förändring i en given riktning: mot omställning. Vi har startat upp vårt gemensamma “omställningskontor” utifrån en enkel ambition: att ägna ett oräkneligt antal år framöver åt att dra om nervtrådarna och de […]

Read More