Hur kan vi gå från dialog till samskapande?

I mitt arbete som planarkitekt och processledare på Tjörns kommun mellan 2006 – 2018 har jag ansvarat för ett stort antal dialogprocesser i kommunen och har länge varit intresserad av frågan hur man kan gå från dialog till samskapande. Jag var därför en av de planerare som ihop med Mistra Urban Futures tog initiativ till att samverka med bland annat Nazem Tahvilzadeh och Moa Tunström och skicka in en gemensam forskningsansökan. Under min tid på Tjörns kommun arbetade jag och mina kollegor fram ett sätt att arbeta med dialog med hjälp av Cultural planningmetoden, en metod som tar sin utgångspunkt […]

Read More