Våra kompetenser

Så, vad är det egentligen vi gör?

Analyser och utredningar

Vi genomför uppdragsanalyser, utredningar och förstudier och tar fram beslutsunderlag, strategier och rapporter inom alla våra kunskapsfält. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner och kommunalförbund, regioner, organisationer, fastighetsutvecklare med flera. Vi hittar vägen fram. Be oss om referenser!

Arkitektur och planering

Vi genomför uppdragsanalyser, utredningar och förstudier och tar fram beslutsunderlag, strategier och rapporter inom alla i gestaltar hållbara och människovänliga livsmiljöer från byggnadsskala till stads- och landsbygder. Vi arbetar i skeden från tidiga konceptskisser till bygghandlingar


Analyser och utredningar

Vi genomför uppdragsanalyser och tar fram beslutsunderlag, förstudier, ansökningar, strategier och rapporter inom alla våra kunskapsfält.

Utformning och arkitektur

Vi gestaltar hållbara och människovänliga livsmiljöer från byggnadsskala till stads- och landsbygder. Vi arbetar i skeden från tidiga konceptskisser till bygghandlingar.

Sociala byggprocesser

Vi arbetar med ledande hantverkare och byggaktörer inom ekologiskt och socialt byggande. Vi planerar och leder byggprojekt från projektering till färdigställande med bred inkludering av olika grupper i processen.

Ledning

Vi har över 20 års erfarenhet av att leda och utveckla framgångsrika projekt med många deltagare, samt att driva komplexa innovations- och utvecklingsprocesser. Vi lotsar sociala byggprojekt, byggemenskaper och stöttar lokala utvecklingsgrupper.

Utbildningar & möten

Vi är aktiva folkbildare som ständigt eftersträvar att utveckla och sprida kunskap genom kanaler som forskningsprojekt, artiklar, seminarier, konferenser, föreläsningar, studenthandledning och undervisning.

Digital utveckling

Vi bygger teknologiska infrastrukturer – allt från hemsidor till appar och större plattformar som understödjer koordinationen av omställningshandlingar.