Utmaningsdriven platsutveckling i Ålberga

Med matsystemet som motor för lokal utveckling

Projektfakta

Uppdragsgivare

Hela Sverige ska leva Sörmland, Kiladalens Utvecklingsbolag AB, Leader Sörmlandskusten

Vår roll

Arkitekter

Årtal

2018-2019

Medverkande

Erik Berg

Status

Avslutat

Ålberga i Nyköpings kommun i södra Södermanland är på många vis en typisk svensk småort i hjärtat av landet, utanför storstädernas absoluta närområden. Under de senaste 70 åren har befolkningen legat omkring mellan 300- 200 invånare, i en långsam minskning.

Samtidigt har verksamhets- och serviceutbudet i byn tunnats ut, affären har försvunnit och kopplingen till regionala infrastrukturer har försämrats då stationen på Nyköpingsbanan lagts ned och tågen har slutat stanna. Befolkningen har fått en allt äldre sammansättning.

Vad ska denna ort göra för att ta makten över sitt öde och sin framtid? Vad finns det för möjliga vägar ut ur historiens rävsax i skuggan av de stora städerna?

Vi blev inbjudna av Hela Sverige Ska Leva Sörmland att ta fram idéer för Ålberga som skulle “förena det praktiska med det visionära”. Frågan blev startpunkten för ett utforskande arbete som härefter har presenterats på landsbygdsting i Sörmland samt i en film (se nedan).

Ålberga togs som utgångspunkt för att göra en framtidsresa där vi odlade vår förmåga att föreställa oss hur det kan bli, bortom det som är och att formulera berättelser som kan stödja en ny utveckling av våra bygder.

Två utgångspunkter togs i försörjningsutmaningen och behovet av att utveckla den fysiska platsen – byn som sådan.

Tillsammans med Hela Sverige ska leva Sörmland, Kiladalens Utvecklingsbolag AB (svb) samt i samarbete med filmskaparna Rocco Gustafsson och Peter Eklund, sammanfattades projektets idéer och våra förslag i filmen Vi skriver själva historien, som finns att se här: