Generationsboende i Berga

Nybyggnation av bostadshus på Tjörn

Projektfakta

Uppdragsgivare

Privat

Vår roll

Arkitekter, bygglov

Årtal

2021

Medverkande

Erik Berg

Status

Pågående

Vi ritade tillsammans med byggherrarna på detta bostadshus hus med en grovhuggen men slank ladukaraktär som kompletterar befintliga byggnader på tomten i Berga. Huset uppförs av beställarna i eget bygge och med liten budget.

Byggnationen sker med naturnära material och hantverksmässiga metoder. Resultatet av byggherrarnas omsorger är ett hus som smälter in väl i platsen och ger stora bostadsvärden på ett litet fotavtryck. Vi böjer oss i respekt för detta mästerverk och är helt enkelt glada att vi fått medverka på ett hörn.