Lantligt flerbostadshus i Skillebyholm

Fyra bostäder och gemensamt växthus på landet

Projektfakta

Uppdragsgivare

Stiftelsen Skillebyholm / Kristoffer Lüthi

Vår roll

Arkitekter

Årtal

2020 –

Medverkande

Erik Berg, Jimmie Forsman

Status

Pågående

Skillebyholm och Järna är en plats med ett starkt eget uttryck, sprunget ur en holistisk kultur; antroposofin. Mitt i denna upplevelserika och sinnliga kulturmiljö har vi ritat ett litet flerbostadshus tillsammans med en engagerad byggherre.

Skillebyholm och Järna är som kulturmiljö betraktat mycket speciell. Efter ett 1900-tal präglat av utslätning och standardisering har de flesta av Sveriges samhällen förlorat en stor del av sina regionala och kulturella särdrag. Men just här har utvecklingen gått åt andra hållet. Istället för likriktning har en ny ickestandardiserad humanistisk kultur odlats, aktivt och målmedvetet.

I det kulturbygget har byggnaderna varit centrala som bärare av antroposofiska idéer och värden. Byggnaderna är synliga som symboler men de är också aktörer. Formen är ingen bisak – den påverkar hur vi tänker och förhåller oss. Järna berättar om estetikens grundläggande betydelse för människan. Värdet av det krökta taket, det avsågade hörnet, den uppstickande byggnadsdelen som fångar solen.

Att utforma ett hus som passar in i detta sammanhanget men samtidigt är ekonomiskt och genomförbart – det har varit utmaningen för oss i detta uppdraget. I samarbete med byggherren Kristoffer Lüthi har vi utvecklat ett litet flerbostadshus med fyra lägenheter i blandade storlekar för att möjliggöra en variation av boende i olika åldrar och familjesituationer.

Platsens förutsättningar med blockterräng som faller ned mot öster har fått vägleda en byggnad som kombinerar de två formprinciperna klungan och bågen. Fyra lägenheter i olika storlekar under gröna tak som kombinerar gemenskap och avskildhet – det bästa av landsbygden.

Kristoffer Lüthi är en engagerad byggherre med ambitioner att skapa fina boendemiljöer och ett långsiktigt bra och hållbart resultat. Det är precis den typen av beställare man som arkitekt vill få jobba tillsammans med. Inte minst när det kommer till flerbostadshus, där de värden som den engagerade byggherren skapar är något som kommer flera boende till del.

I projektet arbetar vi tillsammans med byggherren och byggare i en förtroendebaserad dialog där den gemensamma strävan mot ekologiska och sociala värden i kombination med en ekonomisk bärkraft genomsyrar projektet. Tidigt identifierade vi två formprinciper – bågen och klungan – för infogning av den nya byggnaden i landskapet på ett sätt som möter landskapsformen och platsens förutsättningar. Ett lätt hus som lånar sin plats av naturen och står där det passar höjdkurvorna.Huset är inplacerat i den istida blockterrängen med en skonsam grundläggning på grundmur och plintar för att minimera sprängning och utfyllnader. Konstruktion och fasader utgörs av träbaserade material inifrån och ut och över huskropparna regerar gröna välvda torvtak som binder samman byggnaden med både mark och trädtoppar.

Bostadsprojektet i Skillebyholm är ett exempel på hur en variation av boendetyper kan skapas på landsbygd i flerbostadshusets form, där bostäderna delar på teknikfunktioner som avlopp och uppvärmning och stora ytor för gemenskap i det rymliga växthuset, men samtidigt har landsbygdens kvalitéer med rymlighet i och runt bostaden, naturkontakt från varje fönster, egna uteplatser på markplan, avskildhet och privata delar.

Alla lägenheter får kontakt österut och därmed en upplevelse av att stå i förbindelse med Östersjöns flikar som kan anas bakom skogridån. Här faller marken tjugo höjdmeter ner mot det öppna fältet. Det är platsens starkaste laddning.