Ängholmen – future of good food

En berättelse om havet, sillen, maten och planeten

Livsmedelsförsörjningen är idag den svagaste länken i vår strävan mot en hållbar och resilient infrastruktur och samexistens med planetens ekosystem. Vi är beroende av mat som produceras på ett sätt som förstör planeten – och vi har utplånat våra reservmarginaler. Men det finns alternativ.

Man brukar säga att större delen av Sveriges befolkning aldrig är längre än tre dagar från svält. Så länge räcker maten på hyllorna på ICA. Några direkta matreserver inom landet finns inte om de långväga försörjningssystemet utsätts för omfattande störningar såsom kan bli resultatet av pandemier, ekonomisk/politisk oro, konflikter eller naturkatastrofer.

I detta projektet bistod vi i att ta fram en samlad vision för utveckling av Ängholmen på Tjörn till en plats där fisk från havet, landbaserad fiskodling, jordbruk och hortikultur (växthusodling/trädgård) kan knytas samman på nya vis tillsammans med besöksnäring, upplevelser och forskning som stärker den lokala matsäkerheten.

Projektfakta

Uppdragsgivare

Pond Fish & Green

Vår roll

Arkitekter

Årtal

2020

Medverkande

Erik Berg

Status

Avslutat

Inbjudna av Pond Fish & Green visade vi hur platsen Ängholmen på Tjörn, med utgångspunkt i en ny landbaserad fiskodling, kan utvecklas till en attraktiv mötesplats för hållbar och kretsloppsorienterad matproduktion och förädling, forskning och upplevelser som berikar hela Västsverige.

Genom kombinationen av hållbar matproduktion, platsens kvalitéer och historia och en stark samlad vision för framtiden blir Ängholmen en scen för framtidens mat och knutpunkten i ett hållbart lokalt matsystem som levererar till konsumenter via lokala återförsäljare och livsmedelsbutiker i samarbete med mindre producenter på gårdar runt om på Tjörn.

Matsystemet inkluderar uppfödning, slakt och förädling av fisk, produktion av yngel och småfisk, produktion av laddad biokol och gödsel från fiskslam, produktion av fiskmat, odling tomater och andra hortikulturella produkter, utställning, forskning och besöksverksamhet.